No Image

Još nešto o OCR-u

April 6, 2016 admin 0

Kada konačno skenirani i iščitani tekst učitate tekst u Word, potrebna su mnoga doterivanja. Najpre je potrebno da se oslobodite viška Page i Section preloma [Više …]

No Image

Kratak post o OCR-u

April 5, 2016 admin 0

OCR je skraćenica od Optical Character Recognition. To je tehnologija koja omogućava da skenirani test pretvorite u tekstualni format. Ceo proces se sastoji iz nekoliko [Više …]