Dodavanje novih stilova u Word korišćenjem pomoćnog menija

Dodavanje novih stilova u Word korišćenjem pomoćnog menija

Daklem dragi moji, dodavanje novih stilova u Word korišćenjem pomoćnog menija je jedan mali ali korisni trik u Wordu. Recimo da ste upravo formatirali neki naslov ili podnaslov, a taj format želite da dodate u listu stilova za buduće korišćenje. To će reći, da imamo sledeću situaciju:

Dodavanje novih stilova u Word korišćenjem pomoćnog menija

Ova slika je dobijena desnim klikom miša, odabrana je stavka “Styles” i u podmeniju stavka “Save Selection as a New Quick Style”. Ona dodaje stil, tj. format koji je primenjen na tom mestu gde ste kliknuli desnim mišem i odabirom odgovarajućih stavki u meniju. Na taj način dodajete stil u listu stilova, i kasnije ga možete koristiti ako, na primer, imate dosta naslova koji nisu pod stilom, nisu formatirani, ista je vrsta naslova ili podnaslova, i hoćete na brzinu da napravite sadržaj dokumenta. Tada stav postaje “resident” i možete ga koristiti na naslovima na koje klikate. Naravno to važi samo za trenutno otvoreni dokument. Evo kako bi to izgledalo:

Dodavanje novih stilova u Word korišćenjem pomoćnog menija

Stil je sada dodat u listu stilova, i kasnije, kada god poželite možete ga primeniti jednostavnim levim klikom na tekst a zatim na taj stil u listi stilova koja se nalazi u glavnom meniju. Takođe vidite i mali “Preview” stila — bold, italic i underline.

Inače, ako ste slučajno primetili da u gornjem levom uglu piše “Nitro Pro 10”, to vam je jako koristan program za obradu PDF fajlova, možda čak i u rangu Adoba Acrobata.

I naravno, posetite naš sajt www.daktilografija.rs !

Eto toliko za sada, do kuckanja,
Milenko Jekić

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*