Još nevolja oko formatiranja i postavljanja TAB-ova

Još nevolja oko formatiranja i postavljanja TAB-ova

Dragi moji posetioci ….

Još nevolja oko formatiranja i postavljanja TAB-ova! Ako želite da imate potpunu kontrolu nad TAB-ovima u Wordu, za to će nam poslužiti dijalog box za specifikovanje istih. On se može pozvati ili iz menija (kod starijih verzija Word-a) ili preko prečice (ALT+I, T). Naime, tom prilikom vam se otvara dijalog sa opcijama za postavljanje TAB-ova. Evo kako on izgleda:

Još nevolja oko formatiranja i postavljanja TAB-ova

Kao što se može videti na slici, ovde su TAB-ovi postavljeni na svaki santimetar po jedan – 1, 2, 3, 4 i 5. Polje “ALIGNMENT” služi za definisanje poravnanja teksta – levo, centrirano (v. prethodni post o tabovima) ili desno. Polja DECIMAL i BAR ćemo objasniti u narednim postovima. Dalje, polje “LEADER” definiše šta će se nalaziti u prostoru koji označava TAB – razmak, tačkice (uobičajeno za sadržaj), linijice ili donja crta. Kada odredite položaj taba, poravnanje i znakove koji se nalaze u TAB-u, kliknite “SET” — on postavlja TAB na odgovarajuće rastojanje sa odgovarajućim znakovima. Svi ti TAB-ovi će se, kada zatvorite ovaj dijalog box, videti na lenjiru koji se nalazi iznad teksta u Wordovom dokumentu, i to označen rayličitim oznakama (o tome malo više u sledećem postu). U svakom slučaju, na lenjiru su različite oznake za TAB-ove koji poravnavaju na desno, levo, centrirano itd.

Sad, ako želite da brišete neki TAB, jednostavno kliknete na njega u listi “TAB STOP POSITIONS” na odgovarajuću dužinu i kliknete “CLEAR”. To briše odgovarajući TAB iz spiska, a takođe ga uklanja i sa same stranice, tako da će posle njega slediti naredni TAB.

I na kraju, ako želite da ispadnete šmeker ili da se pokažete u društvu, za TAB umesto dirke na tastaturi držite pritisnut taster ALT i na numeričkoj tastaturi ukucajte kod 0009. To je stara dobra ASCII vrednost za TAB-ove koja se koristila davno, davno …. (v. film “Marsovac” sa Met Dejmonom u glavnoj ulozi).

Svako dobro i vredno vežbajte !

I naravno, posetite naš sajt www.daktilografija.rs !

Do kuckanja,
Milenko Jekić

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*