Kako da skočite do određene strane u Wordu

Kako da skočite do određene strane u Wordu

Kako da skočite do određene strane u Wordu je jedan stari trik koji datira još iz praistorijskog Worda. Caka je krajnje jednostavna, a taj dijalog box možete slobodno proučavati jer je koristan i za nalaženje određene grafike, fusnote, sekcije, linije itd.

Daklem, prvi korak je da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+G. On otvara sledeći dijalog box:

Kako da skočite do određene strane u Wordu

Kao što se vidi, sa leve strane birate šta ćete tražiti. U tekstualnom prostoru desno gore vidi se broj — tj., ako želite da skočite na određenu stranu ukucate broj strane, pritisnete ENTER ili kliknete na GO TO i on vas automatski prebaci na tu stranu. To se isto može primeniti i na fusnote, sekcije, grafike, komentare i sl., već, šta se nalazi u levoj listi stavki. Takođe, postoje i dva dugmeta —- PREVIOUS i NEXT — recimo, kada želite da pretražujete grafike, fusnote, preskačete sekcije, tražite komentare u tekstu ili grafikone, i na taj način prelazite na sledeću, odnosno prethodnu stavku, već zavisno od onoga što se odabrali u levoj listi stavki.

Alternativni način da dođete do ovog dijalog box-a jeste da pritisnete kombinaciju tastera CTRL+H (koji otvara REPLACE dijalog), a zatim odaberete jezičak GO TO.

I obavezno posetite naš sajt www.daktilografija.rs !

Do kuckanja,
Milenko Jekić

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*