Konvertovanje fusnote u endnote i obrnuto

Konvertovanje fusnote u endnote i obrnuto

Dragi moji, evo jednog jednostavnog ali korisnog saveta kako da izvršite konvertovanje fusnote u endnote i obrnuto.

Da bi ste izveli tu “složenu” operaciju, potrebno je najpre da pređete u režim prikaza “DRAFT”, pošto Word ima nekoliko prikaza: “PRINT LAYOUT”, “FULL SCREEN READING”, “WEB LAYOUT”, “OUTLINE” (o njemu uskoro) i na kraju, “DRAFT”. Za ove konverzije je najbolje da pređete u “DRAFT” režim i da tu otvorite fusnote. Evo gde treba kliknuti (dole desno na Word prozoru):

Konvertovanje fusnote u endnote i obrnuto

Kada selektujete “DRAFT”, promeniće se prikaz teksta, strane će biti odvojene isprekidanom linijom a rad će biti brži nego u “PRINT LAYOUT”. To je i razlog zašto je izmišljen ovaj režim rada – davno, davno, kada kompjuteri nisu bili toliko brzi, najpre biste prekucali tekst u “DRAFT” režimu, koji je radio dosta brzo, a onda detalje menjali u “PRINT LAYOUT”.

E sad, da bi došli do fusnota, neophodno je da kliknete na gornje zaokruženo dugme gde piše “SHOW NOTES”, kao na slici koja sledi. Kada se klikne, dole se pojavljuje spisak svih fusnota.

Konvertovanje fusnote u endnote

Sledeći korak je vrlo jednostavan. Sa prečicom tastature CTRL+A selektujete sve fusnote, pritisnete desno dugme miša i odaberete opciju “CONVERT TO ENDNOTE”. Time se fusnote pretvaraju u endnote i postavljaju na kraj dokumenta. Isto važi i obrnuto — ako imate endnote, desni klik pa “CONVERT TO FOOTNOTE” i to je to.

Ako malo pročačkate DROP-DOWN box gde piše “All Footnotes”, primetićete i stavku “Footnote Separator”. Ona je po difoltu linija, ali se može promeniti i u nešto drugo — u kornjače, puževe, račiće i ostale sporokretajuće životinje. Tada će se umesto linije pojaviti simboli koje ste izabrali da budu “Footnote Separator”. Takođe možete podešavati i uvlačenje, levi početak i desni kraj linije itd. itd.

Šta je Footnote Separator ?

Inače, “Footnote Continuation Separator” je ona linija koja se javlja kada jedna fusnota ne može da stane na svoju stranu (tj. tamo gde je referenca) pa se nastavak proširuje na drugu stranu. Ona je po difoltu linija, od leve do desne margine, ali se može izmeniti i u nešto drugo.

I obavezno posetite naš sajt www.daktilografija.rs !

Eto toliko za sada. Do kuckanja,
Milenko Jekić

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*