Ukidanje duplih razmaka u Wordovom dokumentu

Ukidanje duplih razmaka u Wordovom dokumentu

Ukidanje duplih razmaka u Wordovom dokumentu je korisna stvar kada vaš daktilograf ili vi sami slučajno, nehotice, ukucate dva razmana <SPACE> u dokument. Takođe je korisno i u sklanjanju TAB-ova ako je dotični mudžibur (vi ili vaš daktilograf) to radio umesto da koristi stilove. Daklem, da počnemo.

Trik je vrlo jednostavan, da ne kažem trivijalan. Naime, u REPLACE dijalogu (CTRL+H) u polje FIND WHAT unesete dva razmaka. U polje REPLACE WITH stavite jedan razmak. I onda kliknete na REPLACE ALL. Možda će biti neophodno da REPLACE ALL pritisnete nekoliko puta, jer se dešava da mudžibur stavlja i po tri razmaka između reči. U tom slučaju, dva razmaka će se pretvoriti u jedan plus onaj jedan viška, pa ćemo opet imati dva razmaka. Zato je potrebno ponavljati REPLACE ALL sve dok se ne pojavi informacija da je broj zamena koji je izvršen jednak nuli.

Slično je i sa tabovima. Naime, da bi obrisali TAB-ove i formatirali tekst kako vama odgovara, u polje FIND WHAT stavite “^t”, naravno (bez navodnika). Drugi način je da sa menija SPECIAL odaberete “Tab Character”, a polje REPLACE WITH ostavite potpuno prazno. Tada će, kada kliknete na REPLACE ALL svi TAB-ovi jednostavno nestati, i moći ćete da primenite neki, recimo, stil, na paragrafe.

Evo kako to izgleda !

Ukidanje duplih razmaka u Wordovom dokumentu

I obavezno posetite naš sajt www.daktilografija.rs !

Eto toliko za sada. Do kuckanja,
Milenko Jekić

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*